li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

L-istrateġija tal-Ewropa “Mill-Għalqa sal-Platt” kif tista’ tgħin biex tinkiseb sistema tal-ikel li tirrispetta l-ambjent?

HelpCenter FAQ

Parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” se tgħin fit-tfassil mill-ġdid tas-sistemi tal-ikel tagħna, li llum jammontaw għal parti kbira mill-emissjonijiet globali ta’ gassijiet serra, jikkunsmaw ħafna riżorsi naturali, u spiss jirriżultaw f’telfien ta’ bijodiversità u f’impatti negattivi fuq is-saħħa. Din l-istrateġija se jkollha l-għan li tnaqqas l-użu tal-pestiċidi, tindirizza n-nutrijenti żejda u r-reżistenza għall-antimikrobiċi, u tagħti spinta lill-biedja organika fl-UE. Din għandha l-għan li toħloq sistema tal-ikel b’saħħitha, li ttaffi l-impatti tal-agrikoltura fuq it-tibdil fil-klima, li treġġa’ lura t-telfien tal-bijodiversità u li tiġġenera dħul ekonomiku aktar ġust għal dawk li jaħdmu fis-settur. Diversi servizzi ta’ konsulenza, kif ukoll strumenti finanzjarji u r-riċerka u l-innovazzjoni se jgħinu biex issir din it-tranżizzjoni.

 

Ara l-artiklu tal-EEA dwar Menus li qed jinbidlu, pajsaġġi li qed jinbidlu — Agrikoltura u ikel fl-Ewropa għal aktar għarfien dwar dan is-suġġett.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Agrikoltura
Dokument ta’ Azzjonijiet