EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 22.04.2016
EVA atkritumu un materiālo resursu novērtējumu mērķis ir ilgtspējīgu patēriņa un ražošanas politiku atbalstīšana, ieskaitot tematisko stratēģiju īstenošanu par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un atkritumu novēršanu un pārstrādi. Aktivitātes ietver monitoringu un rādītāju veidošanu, atkritumu un resursu politiku efektivitātes novērtēšanu un labākās prakses piemēru identificēšanu.

EVA darbs atkritumu un materiālo resursu jomā ietver:

EVA darbu par atkritumiem un materiālajiem resursiem vada EVA ilgtspējīgā patēriņa un ražošanas grupa. Aktivitātes tiek īstenotas, sadarbojoties ar EVA Eiropas tematisko centru par resursu un atkritumu apsaimniekošanu (ETC/SCP) un sadarbībā ar EVA valstu tīklu (Eionet). Eurostat savāc atkritumu datus, un no 2008. gada tajā būs vides datu centri par resursiem, produktiem un atkritumiem.

 

Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100