Pilsētas vide

Mainīt valodu
beidzies
This page was archived on 22.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Eiropa ir valstu savienība, ko veido lielas un mazas pilsētas; ap 75 % no ES iedzīvotājiem ir apmetušies pilsētās. Tomēr urbanizācijas radītā ietekme izpaužas pāri pilsētu robežām. Eiropieši ir pieņēmuši pilsētām raksturīgu dzīvesveidu un izmanto pilsētās pieejamās ērtības kultūras, izglītības un veselības pakalpojumu jomās. Kaut arī pilsētas ir Eiropas ekonomikas dzinējspēks un bagātības avots, tās ir ļoti atkarīgas no ārējo reģionu resursiem, lai apmierinātu vajadzības pēc enerģijas, ūdens un pārtikas krājumiem un atbrīvotos no atkritumiem un emisijas produktiem. Vēl

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums