Vides tehnoloģija

Mainīt valodu
beidzies
This page was archived on 01.09.2016 with reason: No more updates will be done

Eiropa ir pasaules līderis ekoloģiski efektīvās tehnoloģijās. ES ekorūpniecība, kas nodarbina vairāk nekā divus miljonus cilvēku, veido apmēram trešo daļu no globālā tirgus un aug apmēram par 5 % gadā. Tomēr joprojām pastāv būtiski šķēršļi šo iespēju izmantošanai, īpaši jāpiemin vidi degradējošas dotācijas un ekojauninājumu finansiālas stimulēšanas trūkums. Virzība uz visu kontinentu aptverošu ilgspējīgu ekonomiku ar nulles emisijām ir atkarīga no visus sabiedrības segmentus aptverošu rīcību sakopojuma: no valdībām līdz pētniekiem, uzņēmumiem un atsevišķiem pilsoņiem. More

Key facts and messages

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100