Pāreja uz ilgtspējīgu attīstību

Mainīt valodu

Pamatziņojumā SOER 2015, ko EVA izdod reizi piecos gados, ir secināts, ka, lai gan pēdējos gadu desmitos ir veikti būtiski uzlabojumi, Eiropas vides perspektīvas izraisa bažas. Tā kā gaidāmajām vides problēmām ir globalizēts un sistēmisks raksturs, tad, lai sasniegtu ES ilgtermiņa ilgtspējības mērķus, būs pašos pamatos jāmaina galvenās sabiedrības sistēmas, it īpaši tās, kas saistītas ar pārtiku, enerģētiku, mobilitāti un radīto vidi. Vēl

Pārlūkot katalogu

iegrāmatots zem:
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100