nākamais
iepriekšējais
temati

Rūpniecība

Šodien Eiropas Komisija publicē pirmo nulles piesārņojuma monitoringa un perspektīvas ziņojumu, kurā noteikti pasākumi ceļā uz tīrāku gaisu, ūdeni un augsni. Komisijas ziņojums kopā ar Eiropas Vides aģentūras monitoringa novērtējumu liecina, ka ES politika ir palīdzējusi samazināt gaisa piesārņojumu, kā arī pesticīdu radīto piesārņojumu. Tomēr citās jomās, piemēram, veselībai kaitīgs troksnis, barības vielu piesārņojums vai sadzīves atkritumu rašanās, problēmas pastāv joprojām. Rezultāti liecina, ka, lai ES varētu sasniegt 2030. gada nulles piesārņojuma mērķrādītājus, kopumā ir vajadzīga daudz stingrāka rīcība, pieņemot jaunus tiesību aktus piesārņojuma novēršanai un labāk īstenojot spēkā esošos tiesību aktus.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības