Rūpniecība

Mainīt valodu

Eiropas rūpniecības ar vidi saistītie raksturlielumi pēdējos gadu desmitos ir uzlabojušies. Izmaiņas ir noteikuši vairāki apstākļi – stingrāks regulējums vides jomā, energoefektivitātes pieaugums, Eiropas rūpniecības vispārējā tendence izvairīties no konkrētiem ražošanas veidiem, kuri rada lielu piesārņojumu, un uzņēmumu dalība brīvprātīgās programmās, kuru mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi. Vēl

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums