Energētikas politikas konteksts

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 22.04.2016
Politikas notikumi pēdējos gados ir izraisījuši politikas degpunkta pārbīdi uz vides ilgtspējību, energoapgādes konkurentspēju un drošumu. Notiekošā sabiedrības diskusija par atjaunojamiem enerģijas avotiem, jaunām tehnoloģijām, energoefektivitāti, siltumnīcefekta gāžu emisijām un klimata maiņu ir arī izvirzījusi enerģētiku politikas dienaskārtības pirmajā plānā kā Eiropā, tā arī visā pasaulē.

2007. gada janvārī Eiropas Komisija piedāvāja jaunu integrētu enerģētikas un klimata pārmaiņas paketi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Enerģētikas paketes nolūks ir izveidot jaunu Eiropas enerģētikas politiku, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un nostiprinātu ES enerģētikas drošību un konkurentspēju.

Pakete balstās uz trim galvenajiem pīlāriem:

  • Patiesi starptautisks enerģijas tirgus. Tā nolūks ir dot enerģijas lietotājiem reālas izvēles un ierosināt lielos ieguldījumus, kas nepieciešami enerģētikā. Kopš 2007. gada 1. jūlija visi Eiropas pilsoņi var brīvi izvēlēties savu elektrības un gāzes piegādātāju. Eiropas Komisijai ir jānodrošina godīga un dinamiska konkurence visās dalībvalstīs.
  • Pārejas uz zema oglekļa patēriņa enerģiju paātrināšana. Tās nolūks ir saglabāt ES stāvokli kā pasaules līderim atjaunojamās enerģijas jomā, lai līdz 2020. gadam vismaz 20 % no ES enerģijas patēriņa tiktu apmierināti no atjaunojamas enerģijas avotiem.
  • Energoefektivitāte. Tās nolūks ir līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % no primārās enerģijas patēriņa, atkārtojot iepriekšējo Komisijas mērķi. Tas arī piedāvā vairāk izmantot transportlīdzekļus ar racionālu degvielas patēriņu; stingrākas normas un labāku marķējumu uz mājsaimniecības ierīcēm; labāku enerģijas veiktspēju esošajās ES ēkās un uzlabotu efektivitāti siltuma un elektrības ražošanā, pārvadīšanā un sadalē.

2007. gada martā Eiropas Padome pieņēma vairumu no šiem priekšlikumiem un vienojās par rīcību, lai attīstītu ilgtspējīgu integrētu Eiropas klimata un enerģētikas politiku. Izveidotajai politikai ir šādi trīs mērķi:

  • Piegāžu drošības paaugstināšana;
  • Eiropas valstu ekonomikas konkurētspējas un lētas enerģijas pieejamības nodrošināšana;
  • Vides ilgtspējas veicināšana un cīņa pret klimata pārmaiņām.

Lai sasniegtu šos mērķus, 2007. gada martā Eiropas Padome pieņēma vispusīgu enerģētikas Rīcības plānu 2007.-2009. g. periodam, kas ietver prioritāru rīcību šādās jomās: starptautisks gāzes un elektrības tirgus; piegāžu drošība; starptautiska enerģētikas politika; energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija; enerģētikas tehnoloģijas.

2008. gada janvārī Eiropas Komisija nāca klajā ar papildu priekšlikumiem cīņai pret klimata pārmaiņu un atjaunojamās enerģijas veicināšanai, ieskaitot ar tiesību aktiem piemērojamus mērķus dalībvalstīm.

Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100