nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kuri piesārņotāji ir galvenie gaisa piesārņojuma cēloņi?

HelpCenter FAQ

Eiropas Savienības Apkārtējā gaisa kvalitātes direktīvās ir noteikta prasība izmērīt, kāda ir noteikta skaita piesārņotāju koncentrācija gaisā, kam ir būtiska ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Ir noteikti juridiskie standarti (t. i., maksimālais līmenis, kuru nedrīkst pārsniegt) šādiem piesārņotājiem: sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem un slāpekļa dioksīdam, cietajām daļiņām (gan PM10, gan PM2.5), svinam, benzolam, oglekļa monoksīdam, ozonam, arsēnam, kadmijam, niķelim un benzopirēnam.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Gaisa piesārņojums
Dokumentu darbības