nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā var iesniegt sūdzību ES līmenī?

HelpCenter FAQ

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas nolīgumu Eiropas Komisija ir atbildīga par to, lai tiktu nodrošināta Eiropas Kopienas tiesību aktu pareiza piemērošana. Ikviens drīkst iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai pret kādu no ES dalībvalstīm par jebkuru pasākumu, kas tiek uzskatīts par nesaderīgu ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr, lai to pieņemtu, sūdzībai jābūt saistītai ar dalībvalsts izdarītu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatīt šādas tīmekļa lapas: Kā iesniegt sūdzību ES līmenī; un Sūdzības, lūgumi un citi ar pārkāpumiem saistītas informācijas avoti.

Ņemiet vērā, ka vienmēr vispirms jāsazinās ar vietējām, reģionālajām un/vai valsts iestādēm.

Permalinks

Dokumentu darbības