Miesto aplinka

Pakeisti kalbą
pasibaigęs
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Europa – tai miestų ir miestelių sąjunga: beveik 75 proc. ES gyventojų gyvena miestuose. Tačiau urbanizacijos padariniai veikia ne tik miestus. Europiečiai renkasi miesto gyvenimo būdą ir naudojasi tokiais miesto patogumais kaip kultūros, švietimo ar sveikatos paslaugos. Nors miestai yra Europos ekonomikos variklis ir Europos materialinės gerovės kūrėjai, išlieka didelė jų priklausomybė nuo išorės regionų užtikrinant jų energijos, vandens, maisto poreikius ir šalinant atliekas bei išlakas. Daugiau

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us