Tvarumo transformacija

Europa nepasieks savo 2030 m. tikslų, jei per ateinančius 10 metų nesiims skubių veiksmų, kad išspręstų nerimą keliančio masto biologinės įvairovės nykimo, didėjančio klimato kaitos poveikio ir gamtos išteklių pereikvojimo problemas. Šiandien paskelbtoje naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje „Aplinkos būklė“ teigiama, kad Europa susiduria su beprecedenčiais aplinkos iššūkiais, kuriuos būtina neatidėliotinai spręsti. Tačiau ataskaitoje sakoma, kad pagrindo optimizmui yra – visuomenė vis sąmoningiau suvokia būtinybę pradėti kurti tvarią ateitį, diegiamos technologinės inovacijos, gausėja bendruomenės iniciatyvų, taip pat stiprinami ES veiksmai, pavyzdžiui, Europos žaliasis kursas.

Maisto, energijos gamyba bei vartojimas ir žmonių ir prekių judėjimas veikia mūsų aplinką, klimatą ir sveikatą. Skelbdama naują fotografijos konkursą „Tvariai Jūsų“, Europos aplinkos agentūra kviečia Europos šalių gyventojus siųsti nuotraukas, įamžinančias tvaresnių maisto ir energijos vartojimo ir judumo sprendimų iššūkius ir galimybes.

Naršyti katalogą