kitas
ankstesnis
punktai

Tvarumo transformacija

2019 m. oro tarša ir toliau buvo dideė ankstyvų mirčių ir ligų skaičiaus priežastis. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) analizės matyti, kad oro kokybę pagerinus iki neseniai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduoto lygio, būtų galima išvengti daugiau nei pusės ankstyvų mirčių, kurias sukelia ore esančių smulkių kietųjų dalelių poveikis.

Daugumoje Europos šalių ir visoje ES atliekų susidarymas auga, tačiau lėčiau nei ekonomika. Tačiau, kaip teigiama neseniai paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, nėra jokių požymių, kad būtų esama arti bendro tikslo sumažinti bendrą susidarančių atliekų kiekį. Ataskaitos išvadose pabrėžiamos veiksmingesnės galimybės atliekų prevencijai, daugiausia dėmesio skiriant tekstilei.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai