Gamtiniai ištekliai

Pakeisti kalbą
pasibaigęs
This page was archived on 2016-08-31 with reason: No more updates will be done

Žemės gamtiniai ištekliai yra gyvybiškai svarbūs žmonijos išlikimui ir plėtrai. Kai kurie šių išteklių, pvz., mineralinės medžiagos, įvairių rūšių gyvūnai ir augalai ir jų arealai, yra riboti – juos išeikvojus arba sunaikinus, jie išnyksta visam laikui. Kiti, pvz., oras, vanduo ir mediena, yra atsinaujinantys, nors siekdami juos atauginti, atnaujinti ir išvalyti paprastai pasikliaujame natūraliomis Žemės sistemomis. Nors dažniausiai išeikvojimo poveikis jaučiamas vietos mastu, dėl augančios tautų tarpusavio priklausomybės ir tarptautinės prekybos gamtiniais ištekliais jų vadyba tampa pasaulinės svarbos klausimu. Daugiau

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us