Bithéagsúlacht - Éiceachórais

Changer la langue

Is é bithéagsúlacht an t-ainm a thugtar ar na héiceachórais (caipiteal nádúrtha), ar na speicis agus ar na géinte éagsúla atá ar fáil ar domhan nó i ngnáthóg ar leith. Toisc go soláthraíonn sí seirbhísí lena gcothaíonn ár ngeilleagair agus ár sochaithe, is cuid riachtanach d’fholláine an duine í. Tá bithéagsúlacht ríthábhachtach freisin do sheirbhísí éiceachórais – is iad sin, na seirbhísí a thagann ón dúlra – amhail pailniú, rialú aeráide, cosaint ar thuilte, ithirthorthúlacht agus táirgeadh bia, breosla, snáithín agus cógas.

Parcourir le catalogue