Ympäristöskenaariot

Vaihda kieli
vanhentunut
This page was archived on 24.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Ilmastonmuutoksella, biologisen monimuotoisuuden köyhtymisellä ja luonnonvarojen käytöllä ynnä muilla sen kaltaisilla ongelmilla on pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka vaativat pitkäaikaisia poliittisia ratkaisuja. Jotta voisimme tehdä valistuneita strategisia päätöksiä, meidän on yritettävä ennakoida tulevaa ja ymmärtää meneillään olevat, uudet ja piilevät kehityssuunnat. Jotta Euroopan kestävään kehitykseen voitaisiin vakavasti puuttua, on katsottava paljon kahta lainsäädäntökierrosta pidemmälle. Kauas tulevaisuuteen ulottuva näkemys edellyttää kuitenkin laajakatseisuutta: Eurooppaa kohtaavat tärkeimmät haasteet saattavat ajan mittaan muuttua merkittävästi. Ympäristöskenaariot, ennusteet ja muu tulevaisuudentutkimus auttavat luomaan jatkuvuutta, käsittelemään tulevaan kehitykseen liittyvää epävarmuutta ja suunnittelemaan vahvaa politiikkaa, joka osoittautuu toimivaksi pitkälläkin aikavälillä. Lisää

Selaa luetteloa

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100