seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin?

HelpCenter FAQ
Muuttuva ilmasto-olot ja erityisesti kohonneet lämpötilat ja helleaallot uhkaavat monella tapaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia Euroopassa.

Euroopan ympäristökeskuksen raportissa Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases kuvataan pitkittyneiden korkeiden lämpötilojen aiheuttamaa uhkaa ja sitä, miten ne lisäävät kuolemantapauksia ja vähentävät työn tuottavuutta. Sydän- ja hengityselinsairauksien aiheuttamien kuolemantapausten osuus on suurempi helleaaltojen aikana erityisesti haavoittuvimmissa väestöryhmissä. Kaupunkien lämpösaarekeilmiö pahentaa vaikutuksia. 

Toinen kehittymässä oleva uhka ovat ilmasto-oloihin liittyvät tartuntataudit. Ilmasto-olot ovat muodostumassa otollisemmiksi ilmasto-oloihin liittyvien tartuntatautien, kuten malarian, denguekuumeen tai Länsi-Niilin kuumeen, ilmaantumiselle ja leviämiselle Euroopassa. Samalla tartuntariski on laajentunut alueille, joilla tautia ei ole aiemmin esiintynyt. Pidempi tartuntajakso ja kantajien laajempi levinneisyys lisäävät paikallista esiintymistä.

Helteen terveysvaikutusten vähentämiseksi tarvitaan asianmukaisia ja välittömiä toimenpiteitä. 

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ympäristö ja terveys
tallenna toimenpiteet