seuraava
edellinen
kohdat

Anna sähköpostiosoite, johon lähettää 'Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä vuonna 2020 käsittelevä EEA:n raportti keskeisessä asemassa tukemassa EU:n tehostettua pyrkimystä kestävään kehitykseen ' PDF kun valmis

* Sähköpostin käytetään vain varten lähettää PDF. Emme säilytä sitä muuhun käyttöön.