Linnakeskkond

Muutke keelt
vananenud
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Euroopa Liit on linnade ühendus – ligikaudu 75% ELi elanikkonnast on valinud oma elupaigaks linnapiirkonna. Ent linnastumise mõjud ulatuvad ka väljapoole linnapiire. Eurooplased on võtnud omaks linliku elustiili ning nad naudivad linnas pakutavaid mugavusi, näiteks kultuuri-, haridus- ja tervishoiuteenuseid. Samal ajal kui linnad on Euroopa majanduse hoogustajad ja Euroopa jõukuse loojad, sõltuvad nad oma ressursside (energia, vee ja toidu) vajaduste rahuldamisel ning jäätmete ja heite ladustamisel suuresti linnavälistest piirkondadest. Veel

Sirvige kataloogi

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid