järgmine
eelmine
punktid

Kliimamuutuse leevendamine

Euroopa on maailma kõige kiiremini soojenev maailmajagu ning kliimariskid ohustavad tema energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust, ökosüsteeme, taristut, veevarusid, finantsstabiilsust ja inimeste tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangu kohaselt on paljud neist riskidest juba saavutanud kriitilise taseme ja võivad muutuda katastroofiliseks, kui ei tegutseta kiiresti ja otsustavalt.

ELis on üha rohkem üksteisega konkureerivaid vajadusi, kuidas kasutada biomassi biopõhiste toodete jaoks, näiteks ehituses, energeetikas, transpordis, mööbli- ja tekstiilitööstuses, kuid ka seda mitte kasutada looduskaitse ja süsinikdioksiidi sidumise tõttu. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruandes rõhutatakse, et biomassi kasutusalasid on vaja kiiresti prioriseerida, sest Euroopa roheleppes on biomassi jaoks ette nähtud eri rollid ja biomassi pakkumine võib tulevikus väheneda.

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud uue aruande „Trendid ja prognoosid“ hinnangute kohaselt vähenesid kasvuhoonegaaside heitkogused eelmisel aastal võrreldes 2021. aasta tasemega kogu Euroopa Liidus 2% võrra. Vaatamata saavutustele heitkoguste vähendamisel, taastuvenergias ja energiatõhususes hoiatatakse aruandes siiski, et ELi ambitsioonikate kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks on vaja tegevust ruttu kiirendada.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega