järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mis on tööstuse roll õhu-, pinnase- ja veesaastes?

HelpCenter FAQ

Tööstus on oluline Euroopa keskkonda sattuvate saasteainete allikas. Peale õhu saastab tööstus ka pinnast ja veekogusid. EEA esitab mitu olulist näitajat Euroopa tööstussaaste kohta, mis annavad ülevaate saaste ulatusest ja ohtlikest saasteainetest.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Tööstus
Tegevused dokumentidega