järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas saan vähendada mereprügi?

HelpCenter FAQ

Mereprügi on üha kasvavaks murekohaks ja kodanikel on siin tähtis roll ennetada olmeprügi keskkonda sattumist. Mereprügi teke ja kogused on otseselt seotud inimtegevuse, st tootmise, tarbimisharjumustega ning viisidega, kuidas jäätmeid kõrvaldatakse ja käideldakse. Peamiseks probleemiks on plastprügi, mis püsib keskkonnas sajandeid, laguneb aeglaselt mikroplastiks ja kahjustab kõiki ökosüsteeme.

 

Kodanikud saavad aktiivselt kaasa lüüa üle Euroopa korraldatavates randade koristustegevustes.  Inimesed aitavad koguda ka andmeid ja teavet, mis lubavad ametiasutustel mereprügi probleemi paremini hallata ja ennetada prügi sattumist merre. EEA on välja töötanud Marine LitterWatch (MLW) rakenduse, et võimaldada andmete kogumist üle terve Euroopa. Lisateabe saamiseks külastage MLW veebilehte või võtke ühendust marinelitterwatch@eea.europa.eu.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Vesi ja merekeskkond
Tegevused dokumentidega