Μέσα πολιτικής

Αλλαγή γλώσσας

Οι πολιτικές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση, αλλά και στη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντός μας. Οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές έχουν εξελιχθεί σημαντικά από τη θέσπιση του πρώτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον το 1973. Έκτοτε, έχουν εγκριθεί εκατοντάδες νομικές πράξεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών βοηθά να προσδιοριστεί ποιες πολιτικές και με ποιον τρόπο είναι αποτελεσματικές , καθώς και ποια μπορεί να είναι η συμβολή τους στην «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας». Περισσότερα

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας