επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ενέργεια

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, τα αστικά κέντρα της Ευρώπης παρέχουν ευκαιρίες στους πολίτες να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως παραγωγοί-καταναλωτές. Οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διευκόλυνση της αστικής παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην επίσπευση αυτής της διαδικασίας.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Ενέργειες Εγγράφων