Για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος CMS του δικτυακού τόπου του ΕΟΠ συνιστάται η χρήση των ακόλουθων φυλλομετρητών:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100