επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι προσφέρει η υπηρεσία Copernicus για την παρακολούθηση της ξηράς;

HelpCenter FAQ

Η υπηρεσία Copernicus για την παρακολούθηση της ξηράς (CLMS), η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Copernicus, παρέχει γεωγραφικές πληροφορίες για την κάλυψη της γης σε ευρύ φάσμα χρηστών των περιβαλλοντικών χερσαίων εφαρμογών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη χρήση γης, τα χαρακτηριστικά και τις αλλαγές της κάλυψης της γης, την κατάσταση της βλάστησης, καθώς και τις μεταβλητές της ενέργειας του υδρολογικού κύκλου και της επιφάνειας της γης. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες ή τους οργανισμούς παγκοσμίως.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Χρήση της γης
Ενέργειες Εγγράφων