επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την υγεία και την ευεξία μου;

HelpCenter FAQ
Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, και ιδίως οι υψηλές θερμοκρασίες και τα κύματα καύσωνα, απειλούν με διάφορους τρόπους την ανθρώπινη υγεία και την ευεξία στην Ευρώπη.

Στην αναφορά  του ΕΟΠ με τίτλο «Η κλιματική αλλαγή ως απειλή για την υγεία και την ευεξία στην Ευρώπη: οι υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιμώδη νοσήματα στο επίκεντρο» επισημαίνεται η απειλή που συνιστούν οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται, οδηγούν σε αύξηση των θανάτων και σε μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά θανάτων από καρδιακές και αναπνευστικές παθήσεις, ιδίως μεταξύ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και ο αντίκτυπος οξύνεται από το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας».

Τα λοιμώδη νοσήματα που εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες αποτελούν μια ακόμα επικείμενη  απειλή. Οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν σε μεγαλύτερο βαθμό την εμφάνιση και τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων που εξαρτώνται από αυτές, όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός ή ο πυρετός του Δυτικού Νείλου, αυξάνοντας επίσης τον κίνδυνο μετάδοσης σε απρόσβλητες μέχρι σήμερα περιοχές της Ευρώπης. Η παράταση της περιόδου μετάδοσης και η ευρύτερη διάχυση των φορέων των εν λόγω νοσημάτων αυξάνει τις τοπικές επιδημικές εξάρσεις.

Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών στην υγεία, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα και άμεσα μέτρα. 

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Περιβάλλον και υγεία
Ενέργειες Εγγράφων