επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιες είναι οι επιδόσεις της χώρας μου στη διαχείριση και πρόληψη των αποβλήτων, στην αποδοτικότητα των πόρων και στην κυκλική οικονομία;

HelpCenter FAQ

Συμβουλευτείτε τον ειδικό μας χάρτη για τις επιδόσεις των χωρών στην αποδοτική χρήση των πόρων και στη διαχείριση των αποβλήτων και τους δείκτες του ΕΟΠ για τα απόβλητα προκειμένου να ενημερωθείτε για τις επιδόσεις της χώρας σας στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, στην πρόληψη των αποβλήτων, στην αποδοτικότητα των πόρων και στην κυκλική οικονομία.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων