Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 20/11/2018

You can sort the table by clicking on the column or filtering by the programme name:

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Adriana GHEORGHE CAS1 - Networks and Partnerships
Alan LLOYD ADS2 - Finance
Alberto GONZÁLEZ ORTIZ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Alejandra BIZE LOPEZ COM1 - Writing and Publishing
Aleksandra KAZMIERCZAK CET2 - Adaptation and LULUCF
Alexis MATIAS GOMEZ DIS1 - Information Systems and ICT
Almut REICHEL HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Ana TEJEDOR ARCEREDILLO NCE2 - Water and Marine
Ana Maria RIBEIRO DE SOUSA DIS3 - Geospatial Information Services
Andreas UNTERSTALLER CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Andreas BARKMAN IAS2 - Socio-Economic Analysis
Andreas MANVILLE ADS1 - Human Resource Management
Andrus MEINER DIS3 - Geospatial Information Services
André JOL CET - Climate Change, Energy and Transport
Andy MARTIN COM1 - Writing and Publishing
Aniko FÜREDI COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Anita PIRC VELKAVRH IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Anke LÜKEWILLE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Anna FYRLUND JÖNSSON COM - Communications
Anna Carin JOHANSSON HSR - Health and Sustainable Resource Use
Anne-Li HARTMANN-FITZGERALD ADS - Administrative Services
Anne-Marie BUTTOLO EDO - Executive Director's Office
Antonio DE MARINIS DIS1 - Information Systems and ICT
Antti KAARTINEN COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Aphrodite MOURELATOU IAS2 - Socio-Economic Analysis
Artur Bernard GSELLA DIS2 - Data Management
Bastian ZEIGER HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Beate WERNER NCE1 - Biodiversity and Nature
Bert JANSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Birgitta DØSSING ADS1 - Human Resource Management
Bitten SERENA ADS - Administrative Services
Blaz KURNIK CET2 - Adaptation and LULUCF
Bo HANSGAARD ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Bodil LARSEN CET - Climate Change, Energy and Transport
Brendan KILLEEN COM1 - Writing and Publishing
Brian MAC SHARRY NCE1 - Biodiversity and Nature
Carlos DE OLIVEIRA ROMAO NCE1 - Biodiversity and Nature
Caroline WHALLEY NCE2 - Water and Marine
Catherine BRYTYGIER HSR - Health and Sustainable Resource Use
Catherine GANZLEBEN HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Cathy MAGUIRE IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Cecilia VAZQUEZ VICENTE-RODRIGUEZ CAS1 - Networks and Partnerships
Charlotta COLLIANDER GOLDING NCE - Natural Capital and Ecosystems
Charlotte ISLEV NCE - Natural Capital and Ecosystems
Charlotte ANDERSEN DIS - Data and Information Services
Chiara MASINI ADS1 - Human Resource Management
Chris STEENMANS DIS - Data and Information Services
Christian Xavier PROSPERINI DIS1 - Information Systems and ICT
Christina THOMSEN ADS2 - Finance
Cinzia PASTORELLO CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Claire QOUL CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Constant BRAND COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Corina SAMSON ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Corine GUMA CET - Climate Change, Energy and Transport
Cécile RODDIER-QUEFELEC NCE2 - Water and Marine
Dana BJURNER CAS - Coordination and Strategy
Daniel MARTIN-MONTALVO ÁLVAREZ HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Daniela DOCAN DIS2 - Data Management
Darja LIHTENEGER DIS2 - Data Management
David SIMOENS DIS1 - Information Systems and ICT
Deniz AYDEMIR DIS1 - Information Systems and ICT
Diana VEDLUGAITE CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Doris MARQUARDT NCE1 - Biodiversity and Nature
Elena OSTARIZ COLLADO IAS - Integrated Assessments for Sustainability
Eleni BARLA ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Eleni TRYFON NCE1 - Biodiversity and Nature
Eugenija SCHUREN DIS3 - Geospatial Information Services
Eulalia PERIS AGUILÓ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Eva ROYO GELABERT NCE2 - Water and Marine
Eva CARLSON NCE - Natural Capital and Ecosystems
Eva GOOSSENS CAS - Coordination and Strategy
Eva IVITS-WASSER DIS3 - Geospatial Information Services
Evrim DOGAN ÖZTÜRK HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Federico ANTOGNAZZA HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Fernanda TIMÓTEO GONÇALVES NÉRY DIS2 - Data Management
Francois DEJEAN CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Frank Wugt LARSEN NCE1 - Biodiversity and Nature
Gaia RUSSO COM1 - Writing and Publishing
Galina HRISTOVA CAS1 - Networks and Partnerships
Giuseppina CONDEMI CET - Climate Change, Energy and Transport
Gorm DIGE NCE1 - Biodiversity and Nature
Gülcin KARADENIZ COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Hanne ANDERSEN COM1 - Writing and Publishing
Hans DUFOURMONT DIS - Data and Information Services
Hans BRUYNINCKX EDO - Executive Director's Office
Hans-Martin FÜSSEL CET2 - Adaptation and LULUCF
Harald ELMEGAARD ADS2 - Finance
Helena CHONG ADS1 - Human Resource Management
Helene KNUTZ ADS1 - Human Resource Management
Henriette NILSSON PEDERSEN IAS - Integrated Assessments for Sustainability
Henriette BILLE ADS1 - Human Resource Management
Henrik Steen ANDERSEN DIS3 - Geospatial Information Services
Herdis GUDBRANDSDOTTIR DIS2 - Data Management
Hermann PEIFER DIS - Data and Information Services
Ian MARNANE HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Ibolya BUNDA DIS2 - Data Management
Ioannis BAKAS HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Irene DEL BARRIO ALVARELLOS NCE2 - Water and Marine
Ivone Pereira MARTINS IAS2 - Socio-Economic Analysis
Jan BLIKI DIS2 - Data Management
Jan-Erik PETERSEN NCE1 - Biodiversity and Nature
Jana TAFI NCE1 - Biodiversity and Nature
Jasmina BOGDANOVIC MILUTINOVIC HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Jean-Nicolas POUSSART HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Jette KRISTENSEN DIS - Data and Information Services
Jimmy FLINDT ADS2 - Finance
Joana LOBO PEREIRA VICENTE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Joanna Kay Laval KARLSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Jock MARTIN IAS - Integrated Assessments for Sustainability
John VAN AARDENNE CET - Climate Change, Energy and Transport
Johnny REKER NCE2 - Water and Marine
Jonathan MAIDENS DIS2 - Data Management
Jose Miguel RUBIO IGLESIAS DIS2 - Data Management
Josiane RIVIERE CAS1 - Networks and Partnerships
José Ramón PICATOSTE RUGGERONI CET2 - Adaptation and LULUCF
Karoline RYGAARD ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Katalin BURJÁN ADS2 - Finance
Katarzyna BIALA NCE1 - Biodiversity and Nature
Katja ROSENBOHM COM - Communications
Kees SCHOTTEN IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Lale KARAYAKA IAS2 - Socio-Economic Analysis
Lars MORTENSEN HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Lars RØRUP DIS1 - Information Systems and ICT
Laura CERNAHOSCHI COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Lene PEDERSEN ADS1 - Human Resource Management
Lisa SØRENSEN ADS - Administrative Services
Lorenzo BENINI IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Louise PLUNKETT SOENDERBY ADS1 - Human Resource Management
Luca LIBERTI DIS2 - Data Management
Luis CASTANHEIRA DOS SANTOS PINTO ADS - Administrative Services
Magdalena JOZWICKA CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Malene BRUUN CAS1 - Networks and Partnerships
Marco NAVARRO ROBAS ADS1 - Human Resource Management
Marek STARON DIS2 - Data Management
Mari ERLANDSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Maria HENZE EDO - Executive Director's Office
Marie JAEGLY KOLAR COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Marie GOT ADS2 - Finance
Marisa TURANZAS CAS - Coordination and Strategy
Markus ERHARD NCE1 - Biodiversity and Nature
Marthe GRANGER HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Martin ADAMS HSR - Health and Sustainable Resource Use
Martina STOLÁRIKOVÁ DIS3 - Geospatial Information Services
Mauro MICHIELON DIS1 - Information Systems and ICT
Mehmet ASKINER DIS3 - Geospatial Information Services
Melanie SPORER CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Mette LUND NCE1 - Biodiversity and Nature
Michael ASSOULINE NCE2 - Water and Marine
Michel HOUSSIAU HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Mieke DE SCHOENMAKERE IAS2 - Socio-Economic Analysis
Mihai TOMESCU CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Mike ASQUITH IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Monica SQUIZZATO ADS2 - Finance
Monika PETERLIN NCE2 - Water and Marine
Morten ANDERSEN ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Muhammet AZLAK NCE2 - Water and Marine
Mustafa AYDIN NCE2 - Water and Marine
Naomi BARMETTLER DIS2 - Data Management
Neringa PETRAITYTE ADS1 - Human Resource Management
Nihat ZAL NCE2 - Water and Marine
Nikolaj BOCK NCE2 - Water and Marine
Olivier CORNU ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Ove CASPERSEN COM - Communications
Ozlem DURMUS HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Patrick McMULLAN COM1 - Writing and Publishing
Paul McALEAVEY CAS - Coordination and Strategy
Pawel KAZMIERCZYK HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Peder GABRIELSEN CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Pekka NIIKKONEN DIS1 - Information Systems and ICT
Penelope Jane ATTARD COM - Communications
Pernille FOLKMANN IAS - Integrated Assessments for Sustainability
Peter KJELD DIS2 - Data Management
Peter KRISTENSEN NCE2 - Water and Marine
Petra FAGERHOLM COM - Communications
Philipp WILHELM DIS1 - Information Systems and ICT
Pia SCHMIDT CAS1 - Networks and Partnerships
Rainer Walter BARITZ DIS3 - Geospatial Information Services
Ricardo FERNANDEZ CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Roberta PIGNATELLI IAS2 - Socio-Economic Analysis
Rolf KUCHLING DIS2 - Data Management
Ronan UHEL NCE - Natural Capital and Ecosystems
Sebastien PETIT DIS2 - Data Management
Sergio CASTELLARI CET2 - Adaptation and LULUCF
Sigfús BJARNASON CAS1 - Networks and Partnerships
Silvia TOMASINA IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Silvia DALLA COSTA DIS1 - Information Systems and ICT
Stefan JENSEN DIS - Data and Information Services
Stefan Ulrich SPECK IAS2 - Socio-Economic Analysis
Stefania MINESTRINI CAS1 - Networks and Partnerships
Stephanie SCHILLING CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Stoyan BLAGOEV DIS1 - Information Systems and ICT
Stéphane ISOARD NCE2 - Water and Marine
Suzanne DAEL CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Søren NIELSEN ADS - Administrative Services
Søren ROUG DIS1 - Information Systems and ICT
Teresa RIBEIRO CAS - Coordination and Strategy
Teresa Ruch OLSEN COM - Communications
Thanh LE DIS1 - Information Systems and ICT
Thomas HAUERSLEV DIS1 - Information Systems and ICT
Thomas RANFTLER ADS2 - Finance
Tim HAIGH CAS - Coordination and Strategy
Tobias LANGANKE DIS3 - Geospatial Information Services
Tobias LUNG IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Tommi MULTALA CAS - Coordination and Strategy
Trine CHRISTIANSEN NCE2 - Water and Marine
Ulrike HOFFMANN ADS1 - Human Resource Management
Vasileios TIKOS-MOUSTAKAS CAS1 - Networks and Partnerships
Veronica Gottlieb MORTENSEN DIS1 - Information Systems and ICT
Victoria GONCHAROVA COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Vincent VIAUD IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Virginie KERAUFFRET ADS1 - Human Resource Management
Wouter VANNEUVILLE CET2 - Adaptation and LULUCF
Xenia TRIER HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Ybele HOOGEVEEN CAS - Coordination and Strategy
Zuzana VERCINSKA COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Örjan LINDBERG DIS1 - Information Systems and ICT
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100