επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 24/06/2021

You can sort the table by clicking on the column or filtering by the programme name:

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Adriana GHEORGHE CAS1 - Corporate Processes and International Engagement
Agnieszka ANDRZEJEWSKA ADS1 - Human Resource Management
Agnieszka GRIFFIN DIS2 - Data Management
Ahmet GÖKTAS COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Alan LLOYD ADS2 - Finance
Alberto GONZÁLEZ ORTIZ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Alejandra BIZE LOPEZ COM1 - Writing and Publishing
Aleksandra KAZMIERCZAK CET2 - Adaptation and LULUCF
Alistair ASQUITH IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Almut REICHEL HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Ana MARTINS DE JESUS IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Ana HENRIQUES CARDOSO CAS2 - Networks and Partnerships
Ana TEJEDOR ARCEREDILLO NCE2 - Water and Marine
Ana Maria RIBEIRO DE SOUSA DIS3 - Geospatial Information Services
Andrea HAGYO NCE1 - Biodiversity and Nature
Andreas BARKMAN IAS2 - Socio-Economic Analysis
Andreas UNTERSTALLER CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Andreas MANVILLE ADS1 - Human Resource Management
Andrus MEINER DIS3 - Geospatial Information Services
Andy MARTIN COM1 - Writing and Publishing
Angelika TAMASOVA CET2 - Adaptation and LULUCF
Aniko FÜREDI COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Anita PIRC VELKAVRH IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Anke LÜKEWILLE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Anna FYRLUND JÖNSSON COM - Communications
Anne-Li HARTMANN-FITZGERALD ADS - Administrative Services
Anne-Marie BUTTOLO EDO - Executive Director's Office
Annemarie BASTRUP-BIRK NCE1 - Biodiversity and Nature
Annette MADSEN ADS1 - Human Resource Management
Antonio DE MARINIS DIS1 - Information Systems and ICT
Antti KAARTINEN COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Aphrodite MOURELATOU IAS2 - Socio-Economic Analysis
Artur Bernard GSELLA DIS2 - Data Management
Beate WERNER NCE - Natural Capital and Ecosystems
Beate HOLLWEG IAS2 - Socio-Economic Analysis
Bert JANSEN CAS2 - Networks and Partnerships
Bitten SERENA ADS - Administrative Services
Blaz KURNIK CET2 - Adaptation and LULUCF
Bo HANSGAARD ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Bodil LARSEN CET - Climate Change, Energy and Transport
Brendan KILLEEN COM1 - Writing and Publishing
Brian MAC SHARRY NCE1 - Biodiversity and Nature
Carlos DE OLIVEIRA ROMAO NCE1 - Biodiversity and Nature
Caroline WHALLEY NCE2 - Water and Marine
Carsten IVERSEN DIS2 - Data Management
Catherine GANZLEBEN HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Catherine BRYTYGIER HSR - Health and Sustainable Resource Use
Cathy MAGUIRE IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Cecilia VAZQUEZ VICENTE-RODRIGUEZ ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Celine BOUT IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Charlotta COLLIANDER GOLDING NCE - Natural Capital and Ecosystems
Charlotte ANDERSEN DIS - Data and Information Services
Charlotte ISLEV NCE - Natural Capital and Ecosystems
Chris STEENMANS DIS - Data and Information Services
Christian Xavier PROSPERINI DIS1 - Information Systems and ICT
Christina THOMSEN ADS2 - Finance
Cinzia PASTORELLO CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Claire QOUL CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Constant BRAND COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Corina SAMSON ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Corine GUMA CET - Climate Change, Energy and Transport
Cécile RODDIER-QUEFELEC NCE2 - Water and Marine
Dana BJURNER CAS - Coordination and Strategy
Daniel MARTIN-MONTALVO ÁLVAREZ HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Daniela DOCAN DIS2 - Data Management
Darja LIHTENEGER DIS2 - Data Management
David PEREIRA CARTAXO ADS1 - Human Resource Management
David SIMOENS DIS1 - Information Systems and ICT
Deni BESLIC DIS1 - Information Systems and ICT
Deniz AYDEMIR DIS1 - Information Systems and ICT
Diana INCIENE CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Elena OSTARIZ COLLADO IAS - Integrated Assessments for Sustainability
Eleni BARLA ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Eleni TRYFON NCE1 - Biodiversity and Nature
Eugenija SCHUREN DIS3 - Geospatial Information Services
Eulalia PERIS AGUILÓ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Eva GOOSSENS CAS2 - Networks and Partnerships
Eva IVITS-WASSER DIS3 - Geospatial Information Services
Eva JENSEN CET - Climate Change, Energy and Transport
Eva ROYO GELABERT NCE2 - Water and Marine
Eva CARLSON NCE - Natural Capital and Ecosystems
Evrim DOGAN ÖZTÜRK HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Federico ANTOGNAZZA HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Fernanda TIMÓTEO GONÇALVES NÉRY DIS2 - Data Management
Francois DEJEAN CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Frank Wugt LARSEN NCE1 - Biodiversity and Nature
Gaia RUSSO COM1 - Writing and Publishing
Galina HRISTOVA CAS1 - Corporate Processes and International Engagement
Gerardo SANCHEZ MARTINEZ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Gorm DIGE NCE1 - Biodiversity and Nature
Gülcin KARADENIZ COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Hanne ANDERSEN COM1 - Writing and Publishing
Hanne VAN DEN BERG CET2 - Adaptation and LULUCF
Hans DUFOURMONT DIS - Data and Information Services
Hans BRUYNINCKX EDO - Executive Director's Office
Hans-Martin FÜSSEL CET2 - Adaptation and LULUCF
Harald ELMEGAARD ADS2 - Finance
Helene KNUTZ ADS1 - Human Resource Management
Henriette BILLE ADS1 - Human Resource Management
Henriette NILSSON PEDERSEN IAS - Integrated Assessments for Sustainability
Henrik Steen ANDERSEN DIS3 - Geospatial Information Services
Herdis GUDBRANDSDOTTIR DIS2 - Data Management
Hördur HARALDSSON IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Ibolya BUNDA DIS2 - Data Management
Ibon GOGENOLA MARTITEGUI DIS1 - Information Systems and ICT
Ioannis BAKAS HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Irene DEL BARRIO ALVARELLOS NCE2 - Water and Marine
Ivone PEREIRA MARTINS IAS2 - Socio-Economic Analysis
Jan BLIKI DIS2 - Data Management
Jan-Erik PETERSEN NCE1 - Biodiversity and Nature
Jasmiina LAURMAA CAS2 - Networks and Partnerships
Javier ESPARRAGO LLORCA CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Jette KRISTENSEN DIS - Data and Information Services
Jim DANIELL COM1 - Writing and Publishing
Joana LOBO PEREIRA VICENTE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Joanna Kay LAVAL CAS1 - Corporate Processes and International Engagement
Jock MARTIN IAS - Integrated Assessments for Sustainability
John VAN AARDENNE CET - Climate Change, Energy and Transport
Johnny REKER NCE2 - Water and Marine
Jonathan MAIDENS DIS2 - Data Management
Jose Miguel RUBIO IGLESIAS DIS2 - Data Management
Josiane RIVIERE CAS2 - Networks and Partnerships
Juan CALERO RODRIGUEZ HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Kamilla HENNINGSEN ADS - Administrative Services
Karoline RYGAARD ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Katalin BURJÁN ADS2 - Finance
Katarzyna KOWALCZEWSKA CET2 - Adaptation and LULUCF
Katarzyna BIALA NCE1 - Biodiversity and Nature
Kati MATTERN CET2 - Adaptation and LULUCF
Katja ROSENBOHM COM - Communications
Lars RØRUP DIS1 - Information Systems and ICT
Lars MORTENSEN HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Laura CERNAHOSCHI COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Levente MOLNAR HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Lisa SØRENSEN ADS - Administrative Services
Lorenzo BENINI IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Louise PLUNKETT SOENDERBY ADS1 - Human Resource Management
Luca LIBERTI HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Luna KALAS CAS2 - Networks and Partnerships
Magdalena JOZWICKA-OLSEN CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Malene BRUUN CAS2 - Networks and Partnerships
Marco NAVARRO ROBAS ADS1 - Human Resource Management
Marek STARON DIS2 - Data Management
Mari ERLANDSEN CAS2 - Networks and Partnerships
Maria HENZE EDO - Executive Director's Office
Maria-Elena VICENZI HSR - Health and Sustainable Resource Use
Marie JAEGLY KOLAR COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Marie GOT ADS2 - Finance
Marisa TURANZAS CAS - Coordination and Strategy
Markus ERHARD NCE1 - Biodiversity and Nature
Martin ADAMS HSR - Health and Sustainable Resource Use
Martina STOLÁRIKOVÁ CET - Climate Change, Energy and Transport
Mauro MICHIELON DIS1 - Information Systems and ICT
Mehmet ASKINER DIS3 - Geospatial Information Services
Melanie SPORER CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Mette LUND NCE1 - Biodiversity and Nature
Mieke DE SCHOENMAKERE IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Mihai TOMESCU CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Milan CHRENKO CAS2 - Networks and Partnerships
Monica SQUIZZATO ADS2 - Finance
Monika PETERLIN NCE2 - Water and Marine
Morten ANDERSEN ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Muhammet AZLAK NCE2 - Water and Marine
Naomi BARMETTLER DIS2 - Data Management
Neringa PETRAITYTE ADS1 - Human Resource Management
Nihat ZAL NCE2 - Water and Marine
Nils HETTICH DIS1 - Information Systems and ICT
Olivier CORNU ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Ovunc UYSAL IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Ozlem DURMUS HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Pantelis MARINAKIS IAS2 - Socio-Economic Analysis
Peder GABRIELSEN CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Peder JENSEN HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Pekka NIIKKONEN DIS1 - Information Systems and ICT
Penelope Jane ATTARD COM - Communications
Pernille FOLKMANN IAS - Integrated Assessments for Sustainability
Peter CSERBA CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Peter KJELD DIS2 - Data Management
Peter KRISTENSEN NCE2 - Water and Marine
Peter IVERSEN CET2 - Adaptation and LULUCF
Petra FAGERHOLM COM - Communications
Philipp WILHELM DIS1 - Information Systems and ICT
Pia SCHMIDT CAS2 - Networks and Partnerships
Pierre PRUM IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Rainer Walter BARITZ DIS3 - Geospatial Information Services
Rasa NARKEVICIUTE CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Ricardo FERNANDEZ CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Riyong KIM NCE - Natural Capital and Ecosystems
Roberta PIGNATELLI IAS2 - Socio-Economic Analysis
Rodrigo PEREZ ORTUNO DIS2 - Data Management
Rolf KUCHLING DIS2 - Data Management
Ronan UHEL EDO - Executive Director's Office
Roser GASOL ESCUER HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Sebastien PETIT DIS2 - Data Management
Shane COLGAN HSR2 - Sustainable Resource Use and Industry
Silvia DALLA COSTA DIS1 - Information Systems and ICT
Silvia TOMASINA IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Stefan JENSEN DIS - Data and Information Services
Stefan Ulrich SPECK IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Stefania TOMASINA DIS3 - Geospatial Information Services
Stephane QUEFELEC CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Stephanie SCHILLING CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Stéphane ISOARD NCE2 - Water and Marine
Suzanne DAEL CET1 - Mitigation, Energy and Transport
Søren ROUG DIS1 - Information Systems and ICT
Søren NIELSEN ADS - Administrative Services
Teoman SANALAN IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Teresa RIBEIRO CAS - Coordination and Strategy
Teresa RIBEIRO CAS - Coordination and Strategy
Teresa Ruch OLSEN COM - Communications
Thanh LE DIS2 - Data Management
Thomas RANFTLER ADS2 - Finance
Thomas HAUERSLEV DIS1 - Information Systems and ICT
Tim HAIGH CAS1 - Corporate Processes and International Engagement
Tobias LANGANKE DIS3 - Geospatial Information Services
Tobias LUNG IAS1 - Integrated Assessment and Knowledge Development
Trine CHRISTIANSEN NCE2 - Water and Marine
Tulay GUNGOR CAS2 - Networks and Partnerships
Ulrike HOFFMANN ADS1 - Human Resource Management
Usue DONEZAR HOYOS DIS3 - Geospatial Information Services
Valerie BENARD COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Vasileios TIKOS-MOUSTAKAS CAS2 - Networks and Partnerships
Veronica Gottlieb MORTENSEN DIS1 - Information Systems and ICT
Virginie KERAUFFRET ADS1 - Human Resource Management
Wouter VANNEUVILLE CET2 - Adaptation and LULUCF
Xenia TRIER HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Ybele HOOGEVEEN CET2 - Adaptation and LULUCF
Zuzana VERCINSKA COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Örjan LINDBERG DIS1 - Information Systems and ICT
Ενέργειες Εγγράφων