επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 01/12/2020

Members of Coordination and Strategy.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Adriana GHEORGHE CAS1 - Networks and Partnerships
Ana HENRIQUES CARDOSO CAS1 - Networks and Partnerships
Bert JANSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Dana BJURNER CAS - Coordination and Strategy
Eva GOOSSENS CAS - Coordination and Strategy
Galina HRISTOVA CAS1 - Networks and Partnerships
Jasmiina LAURMAA CAS1 - Networks and Partnerships
Joanna Kay LAVAL CAS1 - Networks and Partnerships
Josiane RIVIERE CAS1 - Networks and Partnerships
Luna KALAS CAS1 - Networks and Partnerships
Malene BRUUN CAS1 - Networks and Partnerships
Mari ERLANDSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Marisa TURANZAS CAS - Coordination and Strategy
Milan CHRENKO CAS - Coordination and Strategy
Paul McALEAVEY CAS - Coordination and Strategy
Pia SCHMIDT CAS1 - Networks and Partnerships
Stefania MINESTRINI CAS1 - Networks and Partnerships
Teresa RIBEIRO CAS - Coordination and Strategy
Tim HAIGH CAS - Coordination and Strategy
Vasileios TIKOS-MOUSTAKAS CAS1 - Networks and Partnerships