Jord

Skift sprog

Selv om jord er lige så livsnødvendig for samfundet som luft og vand, har forringelse af jorden ikke været genstand for nær så meget opmærksomhed som truslerne mod de to andre elementer. Og dog danner jord grundlaget for 90 % af al føde til dyr og mennesker, fibre og brændstof. Jorden danner grundlag for boliger og bebyggelse og giver adgang til råmaterialer og grundvand. De største problemer i Europa er bl.a. tab af overfladejord som følge af erosion eller byggeaktiviteter, forurening og forsuring. Yderligere

Browse katalog

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os