Omlægning til bæredygtighed

Europa vil ikke nå sine 2030-mål uden hurtig handling i løbet af de næste ti år for at imødegå det alarmerende tab af biodiversitet, de tiltagende konsekvenser af klimaændringerne og overforbruget af naturressourcer. I den seneste rapport om miljøets tilstand fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som blev offentliggjort i dag, fremgår det, at Europa står over for miljømæssige udfordringer af et hidtil uset omfang og hastende karakter. Det hedder imidlertid i rapporten, at der er anledning til håb, idet offentligheden er blevet mere opmærksom på behovet for en omstilling til en bæredygtig fremtid, teknologiske innovationer samt flere fællesskabsinitiativer og EU-tiltag som den europæiske ”Green Deal”.

Hvordan vi producerer og forbruger fødevarer og energi, og hvordan vi transporterer mennesker og varer, har indflydelse på vores miljø, klima og sundhed. Det Europæiske Miljøagenturs nye fotokonkurrence "Sustainably Yours" (Med bæredygtig hilsen) opfordrer europæerne til at indsende billeder af udfordringerne ved og mulighederne for mere bæredygtige valg af fødevarer, energi og mobilitet.

Browse katalog

Arkiveret under