Omlægning til bæredygtighed

Skift sprog

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) konkluderede i sin femårige flagskibsrapport SOER 2015, at fremtidsudsigterne for miljøet i Europa er bekymrende trods de senere årtiers forbedringer. De miljømæssige udfordringers globaliserede og systemiske karakter indebærer, at opnåelsen af EU's langsigtede mål for bæredygtighed forudsætter grundlæggende ændringer i centrale samfundssystemer, især dem, der vedrører fødevarer, energi, mobilitet og det byggede miljø. Yderligere

Browse katalog

Arkiveret under
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os