Naturressourcer

Skift sprog
udløbet
This page was archived on 31/08 2016 with reason: No more updates will be done

Jordens naturressourcer er grundlæggende for den menneskelige befolknings overlevelse og udvikling. Nogle af disse ressourcer, så som mineraler, arter og naturtyper, er begrænsede – hvis de opbruges eller ødelægges, er de borte for altid. Andre som f.eks. luft, vand og træ er vedvarende, selv om vi generelt er afhængige af, at jordens natursystemer får dem til at vokse op på ny og fornyr og renser dem for os. Selv om mange af virkningerne af overudnyttelse mærkes lokalt, er forvaltningen heraf et globalt spørgsmål i kraft af den stigende afhængighed mellem landene og den internationale handel med naturressourcer. Yderligere

Browse katalog

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os