Industri

Skift sprog

I løbet af de seneste tiår er den europæiske industris miljøpræstationer blevet bedre. Ændringerne har en række årsager: strengere miljøregler, bedre energieffektivitet, en generel tendens til udfasning af visse tunge og mere forurenede produktionstyper i Europa, og virksomhedernes deltagelse i frivillige ordninger, der mindsker deres miljøpåvirkning. Yderligere

Browse katalog

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os