Husholdningernes forbrug

Skift sprog
udløbet
This page was archived on 01/09 2016 with reason: No more updates will be done

At få indsigt i husholdningernes forbrugsmønster kræver indsigt i menneskets adfærd. Forbrugsmønstrene i Europa adskiller sig i dag meget fra dem, der fandtes for 50 år siden. Vigtige faktorer, der er drivkraft for vores forbrug, er stigende indtægter, globalisering af økonomien, teknologiske gennembrud (f.eks. internet og mobiltelefoner), stadigt mindre husholdninger, en aldrende befolkning og vaner og kultur. Yderligere

Browse katalog

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os