EEA's aktiviteter på energiområdet

Skift sprog
Webside Sidst ændret 22/04 2016
En af EEA's nøgleaktiviteter på energiområdet er overvågning af, hvorledes miljøspørgsmål integreres i energisektoren. En række "energi- og miljøindikatorer" opdateres og udgives hvert år. På baggrund af dette udgiver EEA regelmæssigt en energi- og miljørapport samt en vurdering af de forventede miljømæssige fordele og belastninger ved forskellige andele af vedvarende energiformer.

Energi–miljøindikatorer er orienteret omkring seks politiske spørgsmål:

  • Påvirker energiforbruget og -fremstillingen miljøet i faldende grad?
  • Er energiforbruget faldende?
  • Hvor hurtigt stiger energieffektiviteten?
  • Sker der et skift mod mindre forurenende brændstoffer?
  • Hvor hurtigt indføres teknologierne for vedvarende energi?
  • Integreres de miljømæssige omkostninger bedre i prisfastsættelsessystemet?

Indikatorerne har også betydning for overvågning af EU's strategi for bæredygtig udvikling, forberedelse af EU's rapport om drivhusgasser for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og indberetning om tendenser og prognoser for drivhusgasemissioner i Europa i henhold til Kyoto-protokollen.

EEA’s energi- og miljørapport analyserer disse relevante emner på en integreret måde — ved at tage fat på energiproduktion og -forbrug, vedvarende energikilder, nye teknologier, energieffektivitet, drivhusgasemissioner og klimaændringer. Rapporten bygger på en række energi- og miljøindikatorer.

EEA udfører også vurderinger af de miljømæssige fordele og belastninger, der forventes at opstå ved anvendelse af forskellige mængder vedvarende energi som en del af den samlede energiproduktion i 2010, 2020 og 2030. Det omfatter:

  • analyser af de miljømæssige fordele og virkninger af forskellig anvendelse af biomasse til transport, varme og elektricitet
  • identifikation af det vindenergipotentiale, som der er i Europa, uden at miljøet belastes yderligere.
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100