Luftforurening

Skift sprog

Luftforurening skader både menneskers sundhed og miljøet. I Europa er udledningen af mange luftforurenende stoffer faldet væsentligt i de seneste årtier, hvilket har resulteret i en bedre luftkvalitet i regionen. Koncentrationen af luftforurenende stoffer er dog stadig for høj, og luftkvalitetsproblemerne er endnu ikke løst. En betydelig andel af Europas befolkning bor i områder, hvor de fastsatte luftkvalitetsnormer overskrides, navnlig i storbyerne, hvor forureningen med ozon, nitrogendioxid og partikler (PM) udgør alvorlige sundhedsrisici. More

Key facts and messages

Browse katalog

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100