næste
forrige
emner

Luftforurening

Luftforureningen i Europa ligger stadig langt over Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefalede niveauer og udgør dermed en betydelig trussel mod vores sundhed. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) seneste sundhedsmæssige vurdering af luftkvaliteten, som blev offentliggjort i dag, kunne 253 000 dødsfald have været undgået i EU, hvis koncentrationerne af fine partikler havde ligget inden for WHO's anbefalinger. Eksponering for luftforurening medfører eller forværrer visse sygdomme som lungekræft, hjertesygdomme, astma og diabetes ifølge nye estimater for sundhedsvirkninger.

Forskning viser, at miljømæssige risici i høj grad er en medvirkende årsag til kardiovaskulære sygdomme hvilket er den mest almindelige dødsårsag i Europa. En analyse fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag, giver et overblik over forbindelsen mellem miljø og kardiovaskulære sygdomme og fremhæver, at håndtering af forurening, ekstreme temperaturer og andre miljørisici tjener som et omkostningseffektivt tiltag til at reducere sygdomsbyrden, herunder hjerteanfald og slagtilfælde.

Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) luftkvalitetsvurderinger, der offentliggøres i dag, skal der gøres mere for at beskytte børns og unges sundhed mod de skadelige virkninger af luftforureningen. Luftforurening er skyld i over 1 200 for tidlige dødsfald om året hos personer under 18 år i Europa og øger risikoen for sygdom senere i livet væsentligt. Selv om der er sket forbedringer i de seneste år, ligger niveauet for de vigtigste luftforurenende stoffer i mange europæiske lande fortsat urokkeligt over Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) sundhedsbaserede retningslinjer; det gælder navnlig Central- og Østeuropa og Italien.

Browse katalog