další
předchozí
položky

Lidé a hospodářství

Ve většině evropských zemí a v Evropské unii jako celku produkce odpadů roste, nicméně tento růst je pomalejší než v případě hospodářství. Podle nedávno zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) však neexistují žádné známky toho, že by se Evropa blížila dosažení obecného cíle v oblasti snižování celkové produkce odpadů. Závěry zprávy poukazují na příležitosti k účinnějšímu předcházení vzniku odpadů, přičemž v centru pozornosti se nachází odvětví textilu.

Znečištění ovzduší v Evropě v roce 2019 i nadále způsobovalo značnou zátěž a vedlo k nemocím a předčasným úmrtím. Analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ukazuje, že zlepšení kvality ovzduší na úroveň nedávno doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO) by mohlo zabránit více než polovině předčasných úmrtí, které způsobuje vystavení jemným suspendovaným částicím.

Procházet katalog

Akce dokumentů