další
předchozí
položky

Různá další témata

Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je více než 10 % všech případů onemocnění rakovinou v Evropě způsobeno expozicí znečištěnému ovzduší, pasivnímu kouření, radonu, ultrafialovému záření, azbestu, některým chemickým látkám a dalším znečišťujícím látkám. Dobrou zprávou je, že těmto rizikům lze předcházet.

Publikováno: 09.04.2021

Poskytování dat a znalostí pro dosažení evropských cílů v oblasti životního prostředí a klimatu

Procházet katalog

Akce dokumentů