Spotřeba domácností

Změnit jazyk
platnost vypršela
This page was archived on 01.09.2016 with reason: No more updates will be done

Klíčem k porozumění vzorcům spotřeby domácností je pochopení lidského chování. Tyto vzorce se v Evropě velmi liší od toho, co bylo před 50 lety. Důležitými faktory řídícími naši spotřebu jsou rostoucí příjmy, globalizace ekonomiky, průlomové technologie (např. internet a mobilní telefony), klesající velikost domácností a stárnoucí populace a také zvyky a kultura. Více

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás