Doprava

Změnit jazyk

Doprava představuje asi třetinu veškeré koncové spotřeby energie v členských státech EHP a odpovídá za více než pětinu emisí skleníkových plynů. Také se do velké míry podílí na znečištění ovzduší ve městech a na obtěžování hlukem. Doprava má navíc závažný dopad na krajinu, protože rozděluje přírodní oblasti do menších částí, což má závažné důsledky pro živočichy a rostliny. More

Key facts and messages

Procházet katalog

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100