další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Co jsou PFAS a jak jsou nebezpečné pro mé zdraví?

HelpCenter FAQ

Perfluorované a polyfluorované alkylové látky (PFAS), které zahrnují více než 4 700 chemických látek, představují skupinu široce používaných uměle vyrobených chemických látek, které se v průběhu času hromadí v lidském těle a v životním prostředí. Jsou známy jako „chemické látky navždy“, neboť jsou v našem životním prostředí a tělech extrémně perzistentní. Mohou vést ke zdravotním problémům, například poškození jater, onemocnění štítné žlázy, obezitě, neplodnosti a rakovině. Další informace naleznete v našem informačním sdělení o vznikajících chemických rizicích v Evropě – PFAS (Emerging chemical risks in Europe – PFAS).

 

Látkami PFAS se zabývá rovněž Iniciativa EU pro biologické monitorování člověka (HBM4EU). Iniciativa HBM4EU představuje společné úsilí 30 zemí, EEA a Evropské komise, které je spolufinancováno v rámci programu Horizont 2020. V letech 2017 až 2021 získává iniciativa HBM4EU poznatky, které budou sloužit jako zdroj informací pro bezpečné nakládání s chemickými látkami, a tím i pro ochranu lidského zdraví v Evropě. Úvodní video o iniciativě HBM4EU můžete sledovat zde nebo si můžete stáhnout stručný přehled projektu s názvem HBM4EU ve zkratce.

 

Iniciativa HBM4EU koordinuje a podporuje biologické monitorování člověka v Evropě a je schopna poskytnout přesvědčivější důkazy o skutečné expozici občanů chemickým látkám. Projekt navíc umožňuje důkladnou interpretaci dat o biologickém monitorování člověka a možného dopadu expozice chemickým látkám na lidské zdraví, přičemž se využívají nejnovější vědecké nástroje.

 

Více informací o činnosti v souvislosti s látkami PFAS, která je vyvíjena v rámci iniciativy HBM4EU, je k dispozici na internetových stránkách o látkách. Na těchto internetových stránkách najdete informace o tom, v jakých produktech se látky PFAS používají, které látky jsou do této skupiny zařazeny, o jejich nebezpečných vlastnostech, o expozici člověka a politických otázkách, na něž iniciativa HBM4EU odpoví v rámci probíhajícího výzkumu.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů