další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Co je biologická rozmanitost a proč je důležité ji zachovat?

HelpCenter FAQ

Biologická rozmanitost společně popisuje miliardy jedinečných živých organismů žijících na Zemi a jejich vzájemné působení. Tyto organismy představují zásadní prvek našich životů, jsou však neustále ohrožovány. K hlavním tlakům na biologickou rozmanitost patří změny ve využívání půdy (např. odlesňování, intenzivní monokultura, urbanizace), přímé využívání, například lov a nadměrný rybolov, změna klimatu, znečištění a invazní nepůvodní druhy.

 

Zachování biologické rozmanitosti je nanejvýš důležité nejen kvůli její vlastní hodnotě, nýbrž také proto, že nám poskytuje například čistý vzduch, pitnou vodu, kvalitní půdu a zajišťuje opylování plodin. Pomáhá nám bojovat proti změně klimatu a přizpůsobovat se jí a snižovat dopad přírodních rizik. Její úbytek má tudíž zásadní důsledky pro společnost, hospodářství a lidské zdraví.

 

Evropský informační systém o přírodě (EUNIS) poskytuje klíčové údaje o druzích, typech přírodních stanovišť a vymezených lokalitách.


Další informace viz Evropský informační systém pro biologickou rozmanitost (BISE).

Permalinks

Akce dokumentů