следващ
предишен
елементи

Биологично разнообразие — екосистеми

Неустойчивото земеделие и лесовъдство, разрастването на градовете и замърсяването са най-сериозните източници на натиск, виновни за драстичното понижение на биологичното разнообразие в Европа, което застрашава оцеляването на хиляди животински видове и местообитания. Освен това директивите за околна среда и други екологични закони на Европейския съюз (ЕС) все още не се прилагат от държавите членки. Според доклада „Състоянието на природата в ЕС“ на Европейска агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, повечето защитени местообитания и видове не са в добър природозащитен статус и трябва да бъде направено още много, за да бъде променена тази ситуация.

В условията на нарастващи заплахи, предизвикани от прекомерната експлоатация на морските ресурси, замърсяването и изменението на климата, са необходими спешни действия, за възстановяване на доброто състояние на европейските морета. Според доклада на Европейската агенция по околна среда относно европейските морски екосистеми, публикуван днес, времето ни за неутрализиране на ефекта от десетилетия на пренебрегване и злоупотреба изтича.

Без значение къде се намираме, всички можем да оценим чудесата на природата — а сега повече от всякога. Тази година фотоконкурсът на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) REDISCOVER Nature, който започва днес, ви приканва да уловите и споделите вашата връзка с природата и средата около вас.

Преглед на каталог

Действия към документ