Транспорт

Начинът на производство и консумация на храни и енергия, както и движението на хора и стоки оказват въздействие върху околната среда, климата и здравето. В рамките на новия фотоконкурс на Европейската агенция за околна среда ‘Sustainably yours’ европейските граждани могат да изпратят снимки, показващи предизвикателствата и възможностите, свързани с постигане на по-устойчиво производство на храни, енергия и мобилност.

Преглед на каталог