Системата за управление на съдържанието (CMS) на ЕАОС работи най-добре със следните браузъри:

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100