следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Попада ли законодателството в областта на околната среда в обхвата на дейността на ЕАОС?

HelpCenter FAQ

ЕАОС генерира знания за тенденциите по отношение на околната среда в Европа и за нейното състояние. По този начин се реализира принос за подобряването на състоянието на околната среда и напредъка към постигане на устойчивост в Европа. Същевременно Европейското законодателство в областта на околната среда не попада в обхвата на дейността на ЕАОС. ЕАОС не определя и не прилага политики в областта на околната среда и няма мандат да предоставя правна или техническа помощ във връзка с жалби, отнасящи се до законодателството в областта на околната среда. Освен това ЕАОС няма правомощия за разследване. 

Permalinks

Действия към документ