следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какъв е приносът на промишлеността в отделните държави за потреблението, емисиите и генерирането на отпадъци?

HelpCenter FAQ

ЕАОС е разработила профили на държавите по отношение на промишленото замърсяване, които обобщават основни данни, свързани с промишлеността. Профилите на държавите отразяват данни за икономическата цена на промишленото замърсяване, както за потреблението на енергия и вода, емисиите във водите и генерирането на отпадъци.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Промишленост
Действия към документ