следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как изменението на климата влияе върху здравето и благосъстоянието ми?

HelpCenter FAQ
Променящите се климатични условия, и особено по-високите температури и горещините, създават множество заплахи за човешкото здраве и благосъстояние в Европа.

В доклада на ЕАОС „Изменението на климата като заплаха за здравето и благосъстоянието в Европа — акцент върху горещините и инфекциозните заболявания“ се очертава заплахата от продължителните високи температури, като се показва как те водят до по-голям брой смъртни случаи и намалена производителност на труда. По време на горещини се отчита по-висок дял на смъртността от сърдечни и респираторни заболявания, особено сред уязвимите групи, а тази последица се изостря от ефекта на „градския топлинен остров“.

Друга нововъзникваща заплаха са влияещите се от изменението на климата инфекциозни болести. Климатичните условия стават все по-благоприятни за появата и предаването на обусловени от климата инфекциозни болести като малария, треска денга или западнонилска треска, като също така увеличават риска от предаване на инфекциите в незасегнати досега райони на Европа. Удълженият сезон на предаване и по-широкото разпространение на приносителите увеличават локалните огнища.

Необходими са адекватни и незабавни мерки за намаляване на въздействието на горещините върху здравето. 

Permalinks

Тагове

Действия към документ