Списък на служителите на ЕАОС

Последно обновяване на: 17-06-2019

Members of Coordination and Strategy.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Име   Фамилия   Програма 
Adriana GHEORGHE CAS1 - Networks and Partnerships
Bert JANSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Cecilia VAZQUEZ VICENTE-RODRIGUEZ CAS1 - Networks and Partnerships
Dana BJURNER CAS - Coordination and Strategy
Eva GOOSSENS CAS - Coordination and Strategy
Galina HRISTOVA CAS1 - Networks and Partnerships
Joanna Kay Laval KARLSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Josiane RIVIERE CAS1 - Networks and Partnerships
Malene BRUUN CAS1 - Networks and Partnerships
Mari ERLANDSEN CAS1 - Networks and Partnerships
Marisa TURANZAS CAS - Coordination and Strategy
Paul McALEAVEY CAS - Coordination and Strategy
Pia SCHMIDT CAS1 - Networks and Partnerships
Sigfús BJARNASON CAS1 - Networks and Partnerships
Stefania MINESTRINI CAS1 - Networks and Partnerships
Teresa RIBEIRO CAS - Coordination and Strategy
Tim HAIGH CAS - Coordination and Strategy
Vasileios TIKOS-MOUSTAKAS CAS1 - Networks and Partnerships
Ybele HOOGEVEEN CAS - Coordination and Strategy