Selv om jordbunnen er like viktig for mennesket som luft og vann, har ikke jordforringelse fått på langt nær så mye oppmerksomhet som truslene mot de andre to elementene. Jordbunnen utgjør grunnlaget for 90 % av alle næringsmidler, fôrvarer, fiber og drivstoff. Jordbunnen bærer bebyggelsene og forsyner oss med råstoffer og grunnvann. De store problemene i Europa omfatter tap av jordsmonn på grunn av erosjon og byggevirksomhet, forurensning og forsuring.

Den manglende oppmerksomheten mot jordforringelse viser seg ikke bare i mangelen på europeiske direktiver eller jordvernmål, men også i mangelen på data. Selv om f.eks. 300 000 områder i hele EU er identifisert som definitivt eller potensielt forurenset, tilsier det beste anslaget at det finnes hele 1,5 millioner områder som er forurenset.

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100